Ocena gabientu :
5/5

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna to proces integrowania bodźców sensorycznych w celu stworzenia spójnego, całościowego doświadczenia. Integracja sensoryczna ma miejsce, gdy istnieje równowaga między różnymi zmysłami.

Należy pamiętać, że sensoryka to technika dostarczająca bodźców sensorycznych za pomocą różnych bodźców, takich jak ruch czy dotyk. Innymi słowy, jest to metoda interaktywna, która wykorzystuje bodźce sensoryczne, które aktywują system sensomotoryczny, aby osoba mogła lepiej interpretować to, co mówią jej zmysły. Celem tej metody nie jest złagodzenie bolesnych bodźców, ale raczej przekazanie informacji o tym, gdzie ciało boli i na co należy zwrócić uwagę.