Ocena gabientu :
5/5

Zaburzania mowy

Osoby z zaburzeniami mowy zazwyczaj mają problemy z wydawaniem dźwięków, zbyt głośnym lub zbyt cichym głosem lub ich mowa może być niejasna. Zaburzenia mowy mogą również obejmować jąkanie i inne nawyki, które mogą utrudniać zrozumienie tego, co dana osoba mówi.

W przypadku dzieci jednym z najczęstszych powodów poszukiwania leczenia jest opóźniony rozwój języka. Może to być spowodowane problemami ze słuchem we wczesnym dzieciństwie lub innym schorzeniem, które powoduje trudności w mówieniu

Szukasz logopedy w Poznaniu – https://mowisie.com.pl